اخبار

تراکتورهای مدرن کشاورزی 2016

در مطلبی که به موضوع لودال و کاربری آن در صنعت کشاورزی اشاره شده بود ، به یکی از ماشین آلاتی اشاره کردم که در صنعت کشاورزی امروز دنیا استفاده می شود. بد نیست به کاربردی ترین دستگاهی که در این صنعت استفاده می شود نیز نگاهی بیندازید.