اخبار
تراکتور

بازار سیاه ماشین آلات کشاورزی

این روزها خرید تراکتور و کمباین برای کشاورزان تبدیل به یک چالش مهم شده است، چراکه در مورد تراکتور باید صف‌های طولانی و بروکراسی اداری زمانبری را طی کنند و در خصوص کمباین شرکت تولیدکننده مبلغ مازاد بر قرارداد برای تحویل این تولید خود در نظر گرفته است. ­ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشود که انواع این […]